Nederlandse synoniemen voor te boek stellen

Ander woord voor te boek stellen?

De woorden hieronder zijn synoniemen en hebben dezelfde betekenis als te boek stellen in het Nederlands.

te boek stellen (boekstaven)
[werkwoord]

Recent opgevraagde synoniemen in NL