Nederlandse synoniemen voor water afvoeren

Ander woord voor water afvoeren?

De woorden hieronder zijn synoniemen en hebben dezelfde betekenis als water afvoeren in het Nederlands.

water afvoeren (water lozen)
[werkwoord]
spuien de ~

Recent opgevraagde synoniemen in NL