Vertaling arglistigheid van Nederlands naar Engels

Wat is arglistigheid in het Engels?

Hieronder vind je de vertaling van arglistigheid van NL naar EN.

arglistigheid (listigheid)
[zelfstandig naamwoord]
slyness the ~
craftiness the ~
cunning the ~
guile the ~
wiliness the ~
arglistigheid (arglist)
[zelfstandig naamwoord]
cunning the ~
nicety the ~
slyness the ~
subtlety the ~

Recente vertalingen van NL naar EN