Vertaling disciplinary committee van Engels naar Nederlands

Wat is disciplinary committee in het Nederlands?

Hieronder vind je de vertaling van disciplinary committee van EN naar NL.

disciplinary committee the ~ (disciplinary council)
[zelfstandig naamwoord]
tuchtraad de ~
disciplinary committee the ~ (disciplinary board)
[zelfstandig naamwoord]
tuchtcollege het ~

Recente vertalingen van EN naar NL