Vertaling marquer dun trait van Frans naar Engels

Wat is marquer dun trait in het Engels?

Hieronder vind je de vertaling van marquer dun trait van FR naar EN.

marquer dun trait (cocher)
[werkwoord]
mark the ~
marquer dun trait (caractériser)
[werkwoord]
mark the ~
marquer dun trait (stigmatiser)
[werkwoord]
brand the ~
burn the ~
mark the ~
marquer dun trait (cocher)
[werkwoord]
tick the ~

Recente vertalingen van FR naar EN