Vertaling resultante van Nederlands naar Engels

Wat is resultante in het Engels?

Hieronder vind je de vertaling van resultante van NL naar EN.

resultante de ~
resultant the ~

Recente vertalingen van NL naar EN