Vertaling stremmen van Nederlands naar Engels

Wat is stremmen in het Engels?

Hieronder vind je de vertaling van stremmen van NL naar EN.

stremmen (stijf worden)
[werkwoord]
set the ~
stremmen (blokkeren)
[werkwoord]
block the ~
jam the ~

Recente vertalingen van NL naar EN