Vertaling tala i nasal ton van Zweeds naar Engels

Wat is tala i nasal ton in het Engels?

Hieronder vind je de vertaling van tala i nasal ton van SE naar EN.

tala i nasal ton (snörvla)
[werkwoord]
snuffle the ~

Recente vertalingen van SE naar EN